เด็คซินโคร

posted on 06 Jan 2010 15:06 by nuie121

 

Ally Genex Remote
3 ดาว/มืด/เครื่องจักร - จูนเนอร์/โจมตี 300 /ตั้งรับ 1300
เอฟเฟค : เทิร์นละครั้ง, เลือกมอนสเตอร์หงายหน้าที่เป็นจูนเนอร์บนฟิลด์. มอนสเตอร์ที่ถูกเลือกจะนับว่าเป็น"Genex Controller" จนกระทั่งจบเทิร์นนี้ได้

 

Ally Genex Changer

4 ดาว/มืด/เครื่องจักร/โจมตี 1700? /ตั้งรับ 0
เอฟเฟค : มอนสเตอร์ที่เราควบคุมที่มีธาตุเหมือนกับการ์ดนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 500 ATK ยกเว้นการ์ดใบนี้.

 

Ally Genex Changer
3 ดาว/มืด/เครื่องจักร/โจมตี 1200 /ตั้งรับ 1800
เอฟเฟค : เทิร์นละครั้ง, เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ 1 ตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์และเลือกธาตุการ์ด 1 ชนิดเพื่อใช้งาน.มอนสเตอร์ที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนเป็นธาตุที่เลือกไว้จน กระทั่งจบเทิร์นนี้.

 

Ally Genex Volcannon
4 ดาว/มืด/เครื่องจักร/โจมตี 1700 /ตั้งรับ 600
เอฟเฟค : เทิร์นละครั้ง, เราสามารถส่งมอนสเตอร์ธาตุไฟที่หงายหน้าที่มีชื่อว่า"Genex"ส่งลงสุสาน. เลือกมอนสเตอร์หงายหน้า 1 ตัวของฝ่ายตรงข้าม,ทำลายการ์ดที่ถูกเลือก,จากนั้นสร้างความเสียหาย 400 กับฝ่ายตรงข้ามตามจำนวนดาวของมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายนั้น.

 

Ally Genex Solid
2 ดาว/มืด/เครื่องจักร/โจมตี 500 /ตั้งรับ 1200
เอฟเฟค : เทิร์นละครั้ง, เราสามารถส่งมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่หงายหน้าที่มีชื่อว่า"Genex"ส่งลงสุสาน,จั่วการ์ด 2 ใบ  

 

มารเทพคำราม Beast Chawa

แสง/สัตว์ป่า - จูนเนอร์/200 ATK/100 DEF

เอฟเฟค:เราสามารถสั่งใช้งานการ์ดนี้ในช่วงเมนเฟสได้. ทิ้งการ์ดมอนสเตอร์ที่มีชื่อ "มารเทพคำราม" จากบนมือ,อัญเชิญการ์ดนี้แบบพิเศษจากบนมือเราได้.

 

มารเทพคำราม Kashy

แสง/สัตว์ป่า - จูนเนอร์/800 ATK/600 DEF

เอฟเฟค: เมื่อการ์ดนี้ถูกทิ้งจากบนมือลงลงสุสาน, ทำลายการ์ด 1 ใบที่หงายหน้าบนฟิลด์.

 

มารเทพคำราม Cerberal 

แสง/สัตว์ป่า - จูนเนอร์/โจมตี 1000 /ตั้งรับ 400

เอฟเฟค: เมื่อการ์ดนี้ถูกทิ้งลงสุสาน,อัญเชิญการ์ดนี้แบบพิเศษลงบนฟิลด์ของเราได้.

 

มารเทพคำราม Deity Beast Ganashia

แสง/สัตว์ป่า/1600 ATK/1000 DEF

เอฟเฟค: เมื่อการ์ดนี้ถูกทิ้งจากบนมือลงสุสาน, อัญเชิญการ์ดนี้แบบพิเศษบนฟิลด์ของเรา. การ์ดนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 200 เมื่อทำการ์ดอัญเชิญด้วยเอฟเฟคนี้,รีมูฟการืดนี้ออกจากเกมส์เมื่อการ์ดนี้ ไม่ได้อยู่บนฟิลด์.

 

มารเทพคำราม Beast Nozuchi

แสง/สัตว์ป่า/1200 ATK/800 DEF

เอฟเฟค: เราสามารถสั่งใช้งานการ์ดนี้ในช่วงเมนเฟสได้. ทิ้งการ์ดมอนสเตอร์ 1 ตัวที่มีชื่"มาร เทพคำราม" จากบนมือ,อัญเชิญการ์ดนี้แบบพิเศษจากบนมือ. เมื่อการ์ดนี้ถูกอัญเชิญด้วยวิธีนี้สำเร็จ, เราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ 1 ตัวที่มีเลเวล 2 หรือต่ำกว่าที่มีชื่อ"มารเทพคำราม" จากบนมือได้.

 

ดรากูนิตี้ - Militium

ลม/นก/1700 ATK/1700 DEF

เอฟเฟค: เทิร์นละครั้ง, เราสามารถเลือกการ์ที่มีชื่อ "ดรากูนิตี้" ที่อยู่ในโซนเวทย์กับดัก 1 ใบ.การ์ดที่ถูกเลือกจะถูกอัญเชิญแบบพิเศษบนฟิลด์ของเรา.

 

ดรากูนิตี้ - Primus Pilus

ลม/นก/2200 ATK/1600 DEF

เอฟเฟค: เมื่อการ์ดนี้อัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษได้,เราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์เผ่านกที่มีชื่อ "ดรากูนิตี้" ที่เราควบคุมอยู่ 1 ตัวและเลือกมอนสเตอร์เลเวล 3 หรือต่ำกว่าที่เป็นเผ่ามังกรที่มีชื่อ "ดรากูนิตี้" จากในเด็คและสวมใส่กับการ์ดมอนสเตอร์ที่เลือกไว้.

 

ดรากูนิตี้ - Brandistock

ลม/มังกร - จูนเนอร์/ 600 ATK/400 DEF

เอฟเฟค: เมื่อการ์ดนี้ถูกนับว่าเป็นการ์ดสวมใส่โดยเอฟเฟคของการ์ดอื่น, มอนสเตอร์ที่ถูกการ์ดนี้สวมจะสามารถโจมตีได้สองครั้งในแบทเทิ้ลเฟสนั้น.

 

ดรากูนิตี้ - Javelin

ลม/มังกร - จูนเนอร์/1200 ATK/800 DEF

เอฟเฟค: เมื่อการ์ดนี้ที่อยู่ในโซนมอนสเตอร์การ์ดถูกทำลาย, เราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์เผ่านกที่มีชื่อ "ดรากูนิตี้" ที่เราควบคุมอยู่และสวมเข้ากับมอนสเตอร์นั้นโดยไม่ต้องส่งลงสุสาน.

 

จูแร็ค Deino

ไฟ/ไดโนเสาร์ - จูนเนอร์/1700 ATK/800 DEF

เอฟเฟค: เทิร์นละครั้ง,ในช่วงจบเทิร์นที่การ์ดนี้ถูกทำลายจาการต่อสู้จากมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้าม, เราสามารถสังเวยมอนสเตอร์ 1 ตัวที่มีชื่อ"จูแร็ค" ที่เราควบคุมอยู่และจั่วการ์ดสองใบ.

 

จูแร็ค Gallim

ไฟ/ไดโนเสาร์ - จูนเนอร์ /1200 ATK/0 DEF

เอฟเฟค: เอฟเฟคของการ์ดนี้ทำงานเมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และส่งลงสุสาน. ทำลายการ์ดมอนสเตอร์ที่ทำลายการ์ดนี้. ฝ่ายตรงข้ามสามารถทำให้เอฟเฟคนี้ไร้ผลได้โดยการทิ้งการ์ดบนมือ 1 ใบ.

 

จูแร็ค Auro

ไฟ/ไดโนเสาร์ - จูนเนอร์ /200 ATK/200 DEF

เอฟเฟค: สังเวยการ์ดนี้ เลือกมอนสเตอร์เลเวล 4 หรือต่ำกว่า 1 ตัวที่มีชื่อ"จูแร็ค"ที่นอกเหนือจาก "จูแร็ค Auro" ในสุสาน. อัญเชิญการ์ดที่เลือกมาแบบพิเศษ.

 

จูแร็ค Herrera

ไฟ/ไดโนเสาร์ /2300 ATK/1500 DEF

เอฟเฟค: เมื่อมีมอนสเตอร์ที่มีชื่อ"จูแร็ค" นอกเหนือจาก"จู แร็ค Herrera" ที่เราควบคุมอยู่ถูกทำลายจากการต่อสู้และส่งลงสุสานในสภาพตั้งรับ, เราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดนี้จากบนมือหรือในสุสานของเราได้.

 

เนช่วล Butterfly

ดิน/แมลง - จูนเนอร์/ 500 ATK/1200 DEF

เอฟเฟค: เทิร์นละครั้ง, เมื่อมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่เลือกเป้าหมายโจมตี,สั่งใช้งานการ์ดนี้.โดยส่งการ์ดใบบนสุดของเด็คลงสุสานและทำให้การโจมตีนั้นไร้ผล.

 

เนช่วล Ladybug

ดิน/แมลง/ 100 ATK/100 DEF 

เอฟเฟค: เมื่อเราทำการอัญเชิญซิงโครมอนสเตอร์ที่มีชื่อ "เนช่วล", เราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ในสุสานแบบพิเศษได้. ในช่วงเมนเฟส, สั่งใช้งานการ์ดนี้โดยรีลิสการ์ดนี้, และเลือกการ์ดมอนสเตอร์ 1 ตัวที่หงายหน้าที่มีชื่อ"เนช่วล" ที่เราควบคุมอยู่. พลังโจมตีของการ์ดที่เลือกจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 1000 จนกระทั่งจบเทิร์นนี้.
 

เนช่วล Strawberry

ดิน/พืช/1600 ATK/1200 DEF

เอฟเฟค: เทิร์นละครั้ง, เมื่อฝ่ายตรงข้ามอัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์, จนจบเทิร์นนั้น, การ์ดนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนเลเวลของมอนสเตอร์ที่ทำการอัญเชิญในขณะนั้น x100.

 

Defense Force แห่งปราการน้ำแข็ง

น้ำ/น้ำ - จูนเนอร์/200 ATK/1600 DEF

เอฟเฟค:ขณะที่เราควบคุมการ์ดมอนสเตอร์ที่มีชื่อ"ปราการน้ำแข็ง"อยู่บนฟิลด์เรา, ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเลือกโจมตีมอนสเตอร์ของเรา ที่มีพลังโจมตีสูงกว่าพลังตั้งรับของการ์ดนี้ได้

 

Destruction Expert  

น้ำ/จอมเวทย์/400 ATK/1000 DEF

เอฟเฟค: ตลอดเวลาที่มีมอนสเตอร์ที่มีชื่อ"ปราการน้ำแข็ง"ที่ เราควบคุมอยู่หงายหน้าบนฟิลด์, ถ้าการ์ดเวทย์มนตร์ไม่ถูกทำให้เซ็ทจากบนมือ, ก็จะสั่งใช้งานไม่ได้, และเมื่อการ์ดเวทย์มนตร์นั้นถูกเซ็ทไว้, มันจะสั่งใช้งานไม่ได้จนกระทั่งเทิร์นต่อไปนั้น.

 

Divine Spirit แห่งปราการน้ำแข็ง

น้ำ/อันเดธ - สปิริต/1600 ATK/1200 DEF

เอฟเฟค: การ์ดนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้. ช่วงจบเทิร์นในเทิร์นที่การ์ดใบนี้อัญเชิญแบบปกติ,แบบพลิกหงาย, การ์ดนี้จะกลับขึ้นมือเจ้าของ. เมื่อการ์ดมอนสเตอร์อื่นที่มีชื่อ "ปราการน้ำแข็ง" ที่เราควบคุมหงายหน้าบนฟิลด์, การ์ดนี้จะมีเอฟเฟคช่วงจบเทิร์นดังนี้: เลือกมอนสเตอร์ 1 ตัวของฝ่ายตรงข้ามที่ควบคุมอยู่กลับสู่มือเจ้าของ.

 

Raihou, Brave General แห่งปราการน้ำแข็ง

น้ำ/นักรบ/2100 ATK/2300 DEF

เอฟเฟค: ขณะที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์, ฝ่ายตรงข้ามสามารถทิ้งการ์ดบนมือ 1 ใบระหว่างการสั่งใช้งานเอฟเฟคมอนสเตอร์ของเขาที่ควบคุมอยู่บนฟิลด์. ถ้าไม่ทิ้งการ์ด, เอฟเฟคของมอนสเตอร์นั้นจะถูกทำให้ไร้ผล.

 

Ally Genex Triarm
6 ดาว/มืด/เครื่องจักร - ซิงโคร/โจมตี 2400 /ตั้งรับ 1600
มอนสเตอร์ 1 ตัวที่มีชื่อว่า"Genex Controller" + มอนสเตอร์ 1 ตัวที่ไม่ใช่จูนเนอร์.

เอฟเฟค : เทิร์นละครั้ง,เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกโดยการทิ้งธาตุของการ์ดตามเงื่อนไข จากบนมือเท่ากับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์ในการใช้อัญเชิญซิงโครการ์ดนี้ ได้:
- (ธาตุลม): สุ่มทิ้งการ์ด 1 ใบจากบนมือฝ่ายตรงข้ามลงสุสาน.
- (ธาตุน้ำ): ทำลายการ์เวทมนตร์,กับดักที่อยู่บนฟิลด์ 1 ใบ
- (ธาตุมืด): ทำลายมอนสเตอร์ธาตุแสงที่อยู่บนฟิลด์, จากนั้นจั่วการ์ด 1 ใบ.

 

มารเทพคำราม Beast Unicall

แสง/สัตว์ป่า/4 ดาว/โจมตี 2300/ตั้งรับ 1000

มอนสเตอร์จูนเนอร์ที่มีคำว่า "มารเทพคำราม" อยู่ในชื่อ + มอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ตัวขึ้นไป

เอฟเฟค: เมื่อ การ์ดบนมือของเราเเละฝ่ายตรงข้ามมีจำนวนเท่ากัน, เราสามารถทำให้การใช้งาน เอฟเฟคมอนเตอร์, เวทย์หรือกับดักของฝ่ายตรงข้ามไร้ผลเเละทำลายการ์ดใบนั้นด้วย.

 

ดรากูนิตี้ - Trident

ลม/มังกร - ซิงโคร/7ดาว/โจมตี 2400/ตั้งรับ 1700

มอนสเตอร์จูนเนอร์เผ่า มังกร + มอนสเตอร์เผ่า นก ที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ตัวขึ้นไป

เอฟเฟค: เทิร์นละครั้ง, สามารถส่งการ์ดบนสนามของเราสูงสุด 3 ใบลงสุสาน จากนั้นตรวจดู extra deck ของฝ่ายตรงข้าม, ส่งการ์ดใน extra deck ของฝั่งตรงข้ามลงสุสานเท่ากับจำนวนการ์ดบนสนามที่เราส่งลงสุสานด้วยเอ ฟเฟคของการ์ดใบนี้.

 

จูแร็ค เมเทโอ

ไฟ/ไดโนเสาร์ - ซิงโคร/10 ดาว/โจมตี 2800 /ตั้งรับ 2000

มอนสเตอร์จูนเนอร์ที่มีชื่อ"จูแร็ค" + มอนสเตอร์ธาตุไฟที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 2 ตัวขึ้นไป.

เอ ฟเฟค: เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญเเบบซิงโครสำเร็จ , ทำลายการ์ดทุกใบบนสนาม, จากนั้นอัญเชิญมอนสเตอร์จูนเนอร์ 1 ตัวในสุสานเราลงสนามเเบบพิเศษ.

 

เนช่วล Landors

ดิน/หินผา - ซิงโคร/6 ดาว/โจมตี 2350 /ตั้งรับ 1600

มอนสเตอร์จูนเนอร์ธาตุ ดิน + มอนสเตอร์ธาตุ ดิน ที่ไม่ใช่จูนเนอร์ 1 ตัวขึ้นไป

เอฟเฟค: เมื่อการ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนฟิลด์, เราสามารถทิ้งการ์ดเวทย์มนตร์ 1 ใบจากบนมือ เพื่อทำให้การสั่งใช้งานเอฟเฟคมอนเตอร์ 1 ตัวไร้ผลเเละทำลายการ์ดใบนั้นด้วย

edit @ 12 Jan 2010 17:00:30 by ยูกิ จูได

Comment

Comment:

Tweet

มาเจอผมดีกว่าเด็คของผมมี3เด็คมีเด็ค3เทพมายา
เด็ค e v m hero เด็ค ชู้ตติ้งคเวซ่าดราก้อน บอก
เลยว่า2-4เทินก็ชนะคู่เเข่ง3-4คนได้เเล้วใครกล้า
มาเเข่งเลยพวกไม่เอาไหนtongue question

#19 By piktai (125.26.52.229) on 2011-12-03 12:49

Hot! ขันน้ำ ดอกมะลิ ปืนฉีดน้ำ big smile

#18 By orng on 2011-04-19 10:17

สว่าง /98 อุทัยธานี

#17 By พีระ (110.164.104.152) on 2011-04-11 10:16

ให้พวกคุณทุกคนมารุมผมคนเดียวดีกว่าเด็คของผมคือเด็คปริศนา

#16 By OAT (223.205.58.79) on 2011-03-08 19:03

surprised smile double wink cry เจ๋งมา

#15 By 5556 (180.180.54.153) on 2011-02-16 14:02

เจอเด๊คไซเฟอร์3000ปีก็จอดแล้ว

#14 By กัน (182.93.188.66) on 2011-01-27 21:07

โครตกากเจอกะกุเปล่าโทรมาที่เบอร์นี้0829473741

ใครกล้าจิงมาเจอกะกุได้เด็คจูนเนอร์

#13 By ชัยนาทเจชัยนาทพิทย (118.172.159.204) on 2011-01-26 10:05

โครตกากเจอกะเพื่อนกุได้ไอสวะ

#12 By ชัยนาทเจ (203.172.208.13) on 2011-01-26 10:02

เด็คผมเทพกว่าอีกเเต่เป็นของปลอม มี แสคบ ดราก้อนด้วยsad smile

#11 By God (203.114.111.11) on 2011-01-18 09:32

ชอบยูกิ

#10 By fluck (125.27.229.222) on 2010-10-21 07:20

sad smile

#9 By ... (125.26.151.71) on 2010-10-16 17:00

เด็คไรเนี้ยembarrassed

#8 By mark (182.53.112.4) on 2010-10-03 17:32

#7 By (114.128.200.168) on 2010-09-18 13:08

sad smile

#6 By (125.27.191.146) on 2010-08-09 21:50

#5 By ห (125.24.12.66) on 2010-08-05 14:52

นี่คือเด็กอะไรเนี่ยเจ๋งจริง

#4 By (110.49.6.221) on 2010-07-23 14:15

good

#3 By x (125.27.30.173) on 2010-04-18 10:29

#2 By (125.25.223.91) on 2010-03-31 10:14

ไม่ทราบว่าถ้าไม่ใส่ แจ็ค คิง แจ็คควีน แจ็ค ไนท์ + การ์ดฟิวชั่น จะเรียกไงไม่ทราบ

#1 By nai (58.9.105.28) on 2010-03-23 16:23